Peugeot

Garantier

MRF garanti
- Sex månaders MRF-garanti på bilar som är högst trettiosex månader och gått maximalt 5.000 mil.
- Tre månaders MRF-garanti på bilar som är högst 72 månader och gått maximalt 10 000 mil.  Garantin avser ej extrautrustning såsom radio, larm etc.


Trafiksäkerhetsgaranti
Då vi kontinuerligt besiktigar de begagnade bilarna vi får in i lager lämnar vi på nästan alla bilar en månads trafiksäkerhetsgaranti. Gäller på begagnade bilar över 30.000:- om ej annat avtalats. Gäller för reparation av de punkter som underkänts vid en kontroll hos svensk Bilprovning.

» Läs mer om garanti

Hos oss är det tryggt att köpa en begagnad bil!

» Begagnade Peugeot

» Begagnade övriga

Hem www.peugeot.se